مطالعه خبر/مقاله

blog

تبدیل BCD به Double Integer یا (BTD) در نمایندگی زیمنس

متمم یک : در نمایندگی زیمنس متمم یک ، از تبدیل صفر ها به یک و یک ها به صفر بدست می آید.

متمم دو : ابتدا متمم یک را محاسبه کرده و حاصل را با 1 جمع می کنیم یا ( تا اولین 1 از سمت راست را نوشته و پس از آن ک ها را به صفر و صفر ها را به یک تبدیل می کنیم).

اشتراک گذاری:


جستجو در مطالب

آرشیو