مطالعه خبر/مقاله

blog

Adapter PC نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس Adapter یک المان سخت افزاری است که مبدل پروتکل RS232 به پرتکل MPI و یا Profibus می باشد. که طرف RS232 آن به پورت سریال کامپیوتر و طرف دیگر آن به پورت MPI ، PLC و یا به پورت DP یک کارت Profibus متصل می شود.
دو نوع PC Adapter وجود دارد :
1 ) Serial PC Adapter
به پورت سریال 9 پین ( COM2 و یا COM1 ) از کامپیوتر متصل می شود. اگر مثلاً به پورت COM2 متصل شود ، می بایست در نرم افزار Simatic نمایندگی زیمنس نیز COM2 انتخاب گردد. روی سخت افزار PC Adapter یک پین وجود دارد که می توان سرعت انتقال را 19200 و یا 38400 تنظیم کرد. ولی باید توجه داشت که سرعت تنظیم شده روی سخت افزار و سرعت تنظیم شده در نرم افزار یکسان باشد. بدین منظور در پنجره Set PG/PC Interface بر روی Properties کلیک کرده و تنظیمات را اعمال نمایید.

بسیار مهم است که در صورت عدم وجود PC Adapter در اتوماسیون صنعتی زیمنس با انتخاب دکمه Select پنجره ای باز می شود که کلیه روش هایی که برای ارتباط کامپیوتر با PLC وجود دارد ، در آن لیست شده است.


پس از انتخاب PC Adapter و Install کردن روش آن ، با زدن دکمه Close آیتم انتخاب شده در لیست اولیه اضافه می گردد که در نهایت Interface دلخواه انتخاب و تنظیم می شود.

اشتراک گذاری:


جستجو در مطالب

آرشیو